Bilecik Psikolog / Uzman Klinik Psikolog Çağatay Ersan

#bilecikpsikolog, #bilecikuzmanpsikolog, #bilecikpsikoterapi, #bilecikailedanısma

Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi, bir çocuğun çocukluktan yetişkinliğe geçiş yaptığı dönemdir ve genellikle 10 ile 19 yaşları arasında gerçekleşir. Bu dönemde genç yetişkin, çok fazla zihinsel ve fiziksel değişiklik yaşamaya başlar. Özellikle hormonlardaki değişikliklerin yarattığı kimyasal değişimler ergen kişilerin duygudurumlarını, düşüncelerini ve davranışlarını etkiler.

Çoğu zaman, bu değişiklikler ortaya çıkmaya başladığında, ergenler aşırı derecede duyarlı hale gelir ve güven seviyelerinde keskin değişimler, dalgalanmalar yaşamaya başlarlar. Bu aşamada pek çok ergen, ebeveynlerinin onlara baskı yaptığını ve daha fazla özgürlüğe ihtiyacı olduğunu hisseder. Bu nedenle çoğu çocuk ergenlik dönemine geldiğinde geri çekilme eğilimindedir ve ebeveynleriyle vakit geçirmekten imtina eder. Ayrıca bu dönemde bedenlerinin ve cinselliklerinin daha fazla farkına vardıklarından yeni arkadaşlar edinmek ve yeni şeyler denemek isterler. Bu oldukça kafa karıştırıcı bir zamandır; bu nedenle ergenlerin çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreçlerinde, sağlıklı ve sağduyulu yetişkinler haline gelmelerine olanak tanımak, duygu ve düşüncelerine rehberlik edebilmek için psikoterapi faydalı olabilir.

Ergen terapisi, gençlerin duygularını, davranışlarını ve düşüncelerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlıktır. Çocuğunuz yaşadığı değişikliklerle başa çıkmakta zorlanıyorsa, sorunların oluşmasını ve daha da kötüye gitmesini beklemek yerine, onları terapi ve danışmanlık desteği almaya yönlendirmeniz önerilir.

Çocuk Terapisi

Bilecik Psikolog / Uzman Klinik Psikolog Çağatay Ersan

#bilecikpsikolog, #bilecikuzmanpsikolog, #bilecikpsikoterapi, #bilecikailedanısma

Çocukların Terapiye Ne Zaman İhtiyacı Var?

Yetişkinler çocukluğu oyun ve eğlence dolu kaygısız bir zaman olarak düşünmeyi severler, ancak bu tüm çocuklar için geçerli değildir. Çocuklar, yetişkinleri rahatsız eden aynı duygusal sağlık sorunlarına ve duygudurum bozukluklarına karşı hassastır. Genellikle refah duygularına ve duygusal, sosyal, entelektüel gelişim kapasitelerine müdahale eden bu olumsuz duygu, düşünce ve davranışlar psikoterapi yoluyla çözülebilir. Terapi, çocukların sıkıntılarının nedenlerini anlamalarına ve gelecekte sağlıklı bir şekilde başa çıkma becerileri kazanmalarına yardımcı olabilir. Çocuk ve Ergen terapisi bu bağlamda sizi ve çocuğunuzun endişelerini anlamak için kapsamlı, özenli ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım uygulayarak sorunların nasıl geliştiğine ilişkin bağlamsal bir değerlendirme yapar ve yardımcı olacak pratik stratejiler sunar.

Durumu tüm açılardan değerlendirmek için gerekirse ebeveynlere / bakıcılara ve öğretmenlere danışan çok sistemli bir yaklaşım kullanılır. Bu noktadan hareketle, çocuklar kendi seviyelerinde ilişkilendirilir, onlarla olumlu bir şekilde ilgilenmek ve gelişim aşamalarına göre uyarlanmış stratejileri uygulamak için gerekli bilgi ve teknikler uygulanır. Bu şekilde, terapinin etkinliğini artırmak için tasarlanmış, besleyici ve kabul eden bir ortam gelişir. Bu tür bir terapi desteği, ebeveynlerin çocuklarının yaşadıkları sıkıntıları ve bu sıkıntılarla başa çıkma yöntemlerini anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Çocuğunuzun akademik öğrenimi veya davranışıyla ilgili özel endişeleriniz varsa IQ, öğrenme, gelişimsel ve davranışsal değerlendirmeler de mevcuttur.

Çocuğunuzun psikolojik danışmanlığa ihtiyaç duyabileceğine dair uyarı işaretleri şunları içerebilir:

 • Üzüntü veya umutsuzluk duyguları
 • Sürekli öfke ve olaylara aşırı tepki verme eğilimi
 • Endişe, kaygı veya korku
 • Birinin zihnini kontrol ettiğinden veya “kontrolden çıktığından” korkmak
 • Okuldaki notlarda ani, açıklanamayan düşüş
 • Bir zamanlar zevk alınan aktivitelere ilgi kaybı
 • Uyku veya yemek yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler
 • Arkadaşların veya ailenin yanında olmaktansa yalnız olmayı tercih etme
 • Var olmayan sesleri duymak
 • İntihar düşüncelerini ifade etmek veya kendine zarar verme eğiliminde olmak
 • Konsantre olamama, net düşünme veya karar verememe
 • Hareketsiz oturamama
 • Gün boyunca el yıkamak veya bir şeyler temizlemek gibi rutinleri takıntılı bir şekilde gerçekleştirmek
 • Düzenli kabuslar yaşamak
 • Alkol veya uyuşturucu kullanımı
 • Takıntılı bir şekilde diyet yapmak veya aşırı yemek, ardından kusmak veya müshil almak
 • Ateş yakmak veya hayvanları öldürmek gibi şiddet içeren eylemlerde yer almak

Psikolojik rehberlik ve terapi bu sorunların çoğunda yardımcı olabilir. Bir çocuk veya ergen bu belirtilerin bir kısmını veya çoğunu gösteriyorsa, muhtemelen terapiye ihtiyacı vardır. Çocuğunuzda bu sorunlardan herhangi biri var görünüyorsa, doktorunuzla veya nitelikli bir terapistle konuşmaktan çekinmeyin. Hızlı ilgi, başa çıktığı sorunların üstesinden gelmesine ve daha mutlu ve sağlıklı bir çocukluk geçirmesine yardımcı olabilir.

Bilecik Psikolog / Uzman Klinik Psikolog Çağatay Ersan

#bilecikpsikolog, #bilecikuzmanpsikolog, #bilecikpsikoterapi, #bilecikailedanısma

Çocuk ve Ergen terapisinin yararlarından bazıları şunlardır:

Ergenlik dönemiyle ilgili sorunları olan çocukların danışmanlık alması önemlidir. Öte yandan ergen danışmanlığı sadece kişilik veya davranış sorunları olan ergenler için değil, ergenlik döneminde kafası karışık veya bunalmış olabilecek her çocuk içindir. Çünkü psikoterapi hem genç yetişkinler için yaşadıkları değişiklikleri ve ergenlikle ilgili temel hususları ele alırken hem de kim olmaya başladıklarını anlamalarına yardımcı olabileceğinden çok önemlidir.

Terapi hedefleri belirli (davranışta değişiklik, arkadaşlar veya aileyle daha iyi ilişkiler) veya daha genel (daha az kaygı, daha iyi öz saygı) olabilir. Psikoterapi çocuklara ve ergenlere çeşitli şekillerde yardımcı olabilmektedir. Duygusal destek alırlar, ilişki çatışmalarını çözerler, duyguları ve sorunları anlarlar ve eski sorunlara yeni çözümler denerler.

Çocuk ve Ergen terapisi süreci nasıl işler?

Terapi süreci, çocuğun veya gencin yaşına ve terapiye gelme nedenine bağlı olarak değişir. İlk seans (lar) sırasında, terapiye gelme nedenleri hakkında ebeveynlerden veya ergenden bilgi alınır. İlk değerlendirmenin bir parçası olarak, psikoterapi ihtiyacı belirlenir. Bu karar, çocuğun mevcut sorunları, geçmişi, gelişim düzeyi, tedaviyle işbirliği yapma yeteneği ve mevcut kaygılara en çok hangi müdahalelerin yardımcı olacağı gibi şeylere dayanacaktır. Bu bağlamda terapist ile danışan arasında gelişen ilişki çok önemlidir. Çocuk veya ergen rahat, güvende ve anlaşılmış hissetmelidir. Bu tür bir güven ortamı, çocuğun düşüncelerini ve duygularını ifade etmesini ve terapiyi faydalı bir şekilde kullanmasını kolaylaştırır.

Terapi, ebeveynlerle ortak bir süreçtir ve genellikle düzenli olarak planlanan ebeveyn toplantılarını da içerir. Bunun sebebi ailenin, çocuğun ve ergenin yaşamında temel bir rol oynamasından kaynaklanmaktadır. Bu süreç aynı zamanda çocuğun ve ergenin yaşadığı değişiklikler/sorunlarla ailenin nasıl başa çıkması gerektiğiyle ilgili de yol gösterici olmaktadır. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarının ve genç yetişkinlerinin iyileşme sürecine katılmaya hazır olmalıdır. Öte yandan gençler olgun ergenliğe/reşit yaşa yaklaştıkça, terapistleriyle güven duygusunu inşa etmeleri için ebeveyn katılımı tipik olarak azalır. Bunların yanı sıra terapist; gerekirse öğretmenlere, çocuk doktorlarına, psikiyatristlere ve okul danışmanlarına danışmayı isteyebilir.

#bilecikpsikolog #bilecikpsikoterapi #bilecikpsikoterapist #bilecikterapist #bilecikpsikoloji #bilecikuzmanklinikpsikolog #bilecikdepresyon

Çocuk ve Ergen terapisi ne kadar sürer?

Psikoterapinin süresi, sorunların karmaşıklığına ve ciddiyetine bağlıdır. Çocuk ve Ergen terapisi, çocuk veya ergen tamamen iyileşme gösterene kadar devam eder. Terapi hedeflerine ulaşmak için gereken süre boyunca, çocuğun veya ergenin istikrarlı ve verimli bir danışmanlık alması önemli olduğundan ailenin süreci hızlandırmaya çalışmaması tavsiye edilir.

Bilecik Psikolog / Uzman Klinik Psikolog Çağatay Ersan

#bilecikpsikolog, #bilecikuzmanpsikolog, #bilecikpsikoterapi, #bilecikailedanısma

Çocuk ve Ergen terapisinde hangi alanlarda çalışılır?

 • Dikkat Eksikliği
 • Hiperaktivite
 • Davranış Bozuklukları
 • Davranış Yönetimi
 • Sosyal Beceriler/Sosyalleşme Sorunları
 • Kendine Güvensizlik
 • Çekingenlik/İçe Kapanıklık
 • Depresyon
 • Kaygı ve endişe
 • Öfke Kontrol
 • Travma
 • Kendine zarar verme, riskli davranışlar
 • Madde Bağımlılığı
 • Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Medya, TV, Video Oyun Bağımlılığı
 • Tik Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Tuvalet Sorunları
 • Akran İlişkileri
 • Okula Hazırlık ve Uyum Süreci
 • Sınav Kaygısı
 • Okul Başarısı
 • Otizm, asperger, öğrenme sorunları
 • Kardeş İlişkileri/Kardeşe Hazırlık
 • Cinsel Eğitim
 • Aile İlişkilerinde Problemler
 • Boşanma / ayrılık
 • Ebeveynlik Becerilerinin Geliştirilmesi

Bilecik Psikolog / Uzman Klinik Psikolog Çağatay Ersan

#bilecikpsikolog, #bilecikuzmanpsikolog, #bilecikpsikoterapi, #bilecikailedanısma

#bilecikpsikolog #bilecikpsikoterapi #bilecikpsikoterapist #bilecikterapist #bilecikpsikoloji #bilecikuzmanklinikpsikolog #bilecikdepresyon