Bilecik Psikolog / Uzman Klinik Psikolog Çağatay Ersan

#bilecikpsikolog, #bilecikuzmanpsikolog, #bilecikpsikoterapi, #bilecikailedanısma

Aile Danışmanlığı

Aile terapisi, birden fazla aile üyesini içeren bir psikoterapi şeklidir. Aile terapisi, ebeveynleri, üvey ebeveynleri, çocukları / kardeşleri, üvey çocukları, geniş aileyi ve aile hayatı üzerinde önemli bir etkisi olan diğerlerini içerebilir. Kısacası aile danışmanlığı, her büyüklükteki ailenin daha sevecen, etkili ve uyumlu bir şekilde etkileşimde bulunmalarını engelleyen sorunlar üzerinde çalışmalarına yardımcı olur.

Bu terapi şekli, ailelere iletişimi geliştirmede, sorunları çözmede ve ölümler, taşınma, boşanma, hastalık veya yeni üyelerin bir aileye girmesi gibi aile olaylarını anlamada ve yönetmede yardımcı olabilir. Aile terapisi ile aile içindeki ilişki sorunları ele alınarak bir onarım süreci başlatılır ve böylece daha güçlü, daha verimli bağlar yeniden kurulabilir ve güçlendirilebilir.

Bireysel danışmanlıkta olduğu gibi, aile danışmanlığı da hedef belirlemekle başlar. Bu hedeflere ulaşmak için aile danışmanlığı, aile içinde işleyen sağlıksız veya etkisiz iletişim kalıplarını, rolleri, beklentileri ve sınırları ele almaya odaklanır.

Aileler uzun ve bazen karmaşık bir geçmişe sahip olduklarından, yerleşik kalıpların değişmeye başlaması zaman alabilir. Nihayetinde insanlar ivme kazanmaya başlarlar ve bu noktada değişim genellikle hızlı ve şaşırtıcı şekillerde gerçekleşebilir.

#bilecikpsikolog Ayrıca aile terapisi, çocuklarda ve ergenlerde duygusal veya davranışsal zorluklar da dahil olmak üzere bir dizi spesifik sorun için yararlı olabilmektedir.

Çift Terapisi

 • İlişkiniz/evliliğiniz hakkında endişeli misiniz?
 • Partnerinizle bağlantı kurmakta zorlanıyor musunuz?
 • İlişkinizde iletişimin bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Partneriniz ile aranızda güven sorunu var ve bununla başa çıkmak için yardıma mı ihtiyacınız var?
 • Partnerinizin sizi anlamadığını, duygu ve görüşlerinize değer vermediğini mi düşünüyorsunuz?

Bir ilişki içinde olmak ve bir miktar bireysellik duygusunu sürdürmek karmaşık olabilir. Çoğu zaman, ilişkideki bireylerin nasıl ifade edeceklerini gerçekten bilmedikleri, söylenmemiş ihtiyaçları vardır. Oysa sağlıklı bir ilişkinin yürümesi için çiftlerin ihtiyaçlarını partnerlerine özgürce ifade etmeyi öğrenmeleri gerekir. Karşılanmayan ihtiyaçlar ifade edilmediğinde, sadakatsizlik, çatışmalar, bağımlılıklar, sürekli kavga ve diğer sağlıksız başa çıkma teknikleri gibi şeylere yol açabilir.

İlişki sorunları yaşarken yalnız değilsiniz. İlişkinizde/evliliğinizde kendinizi mutsuz veya tatminsiz bulursanız, yardım alma zamanı gelmiş olabilir. Çift terapisi, ilişki sorunları için etkili bir tedavi yöntemidir. Çift terapisi sırasında, terapistiniz ilişkinizi/evliliğinizi tekrar rayına oturtmak ve ilişkinizde daha fazla uyuma yol açacak sağlıklı iletişim stratejileri geliştirmenize yardımcı olabilir.

Çift terapisi, romantik ilişkileri geliştirmeye ve kişilerarası çatışmaları çözmeye çalışan bir psikoterapi türüdür. Çift terapisinde ilişkiye dahil olan kişilerin ilişkileri hakkında içgörü kazanmasına, çatışmayı çözmesine ve ilişki memnuniyetini artırmasına yardımcı olunabilir. Bu bağlamda terapistiniz ilişkinizde karşılaşabileceğiniz her türlü zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olmak için ilgili, destekleyici ve yargılayıcı olmayan bir ortam sağlar.

Çiftler şu durumlarda terapiden yararlanabilir:

 • Yakınlıklarını artırmak, cinsel doyumlarını artırmak veya ilişkilerinde daha fazla romantizm geliştirmek,
 • Çocuklarına ebeveynlik yapmak için daha etkili işbirliği yapmak,
 • Stresi yönetmede (stres kaynakları arasında iş problemleri, sağlık sorunları veya ebeveynliğin sorumlulukları vb. yer alabilir) birbirlerini daha iyi desteklemek,
 • Günlük anlaşmazlıkları daha barışçıl bir şekilde yönetmek,
 • Evlenmek veya çocuk sahibi olmak gibi önemli kararlar üzerindeki farklılıkları çözmek,
 • Para konusundaki anlaşmazlıklar veya kayınpederlerin rolü gibi ilişki çatışmalarını ele almak.

Aile ve çift terapisinde temel prensip, ilişki içerisindeki bireylerin her birinin benzersiz bir kişiliği, algısı, değerleri ve geçmişi olduğunu kabul etmektir. İlişkideki bireyler birbirlerinden farklı değer sistemlerine bağlı kalabilirler. Bu bağlamda bir kişinin doğasını ve davranışını şekillendiren kurumsal ve toplumsal değişkenler (sosyal, dini, grup ve diğer kolektif faktörler gibi), danışmanlık ve terapi sürecinde dikkate alınır.

Aile ve Çift terapisinin avantajlarından bazıları şunlardır:

Çift terapisi, mevcut bir sorunu çözebilir, sorunların şiddetlenmesini önleyebilir veya sadece stresli bir geçiş dönemi yaşayan mutlu çiftler için bir tür ‘check-up’ sağlayabilir.

Bir çiftin terapi sırasında ele alabileceği endişeler ne olursa olsun, terapistler genellikle iletişim süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Terapistler, çiftleri düşüncelerini, duygularını ve arzularını birbirlerine açık ve şefkatli bir şekilde ifade etmeye teşvik eder. Çiftleri, birbirlerinin bakış açılarını anladıklarını ve empati kurduklarını göstermeye teşvik ederler. Çiftler iletişimlerini geliştirdikçe, birbirleriyle olan bağlarının derinleştiğini ve güçlendiğini fark ederler. Anlaşmazlıkları çözme ve sorunları çözme konusunda daha yetenekli hale gelirler, daha etkin işbirliği yaparlar ve ilişkilerinde daha fazla tatmin yaşarlar.

Aile ve Çift terapisi süreci nasıl işler?

Çift terapisi uygulaması terapistin teorik yönelimine bağlı olarak değişebilse de, genellikle aşağıdaki temel unsurları içerir:

 • İlişkideki belirli bir soruna/sorunlara odaklanmak (ör. güvensizlik, ilgisizlik, kıskançlık),
 • İlişki içindeki bireyleri ayrı ayrı tedavi etmek yerine ilişkinin kendisine odaklanmak,
 • Onarım sürecinde çözüm ve değişim odaklı yönelimlerde bulunmak,
 • Partnerlerin birbirlerine duygularını ifade etmesi ve birbirlerini duyması için güvenli bir ortam yaratmak.

Aile ve Çift terapisi ilişki içindeki bireylerin sağlıklı başa çıkma becerileri geliştirmelerine yardımcı olan bir iyileşme sürecidir. İlk terapi seansı genellikle bilgi toplama odaklıdır. Genel olarak ilk önce etkisiz iletişim kalıpları ve danışanları terapiye getiren endişeler ele alınır. Böylece terapistiniz ilişkinizdeki/aile üyeleri arasındaki problemlere neden olabilecek sorunları kontrol edecek ve sizin için ne tür bir çalışmaya ihtiyaç olduğuyla ilgili bir yol haritası çizecektir.

İlk başta, geçmiş deneyimlerden veya güncel endişelerden bahsetmek zor olabilir. Seanslar yoğun duyguları harekete geçirebilir. Tedavi sırasında üzülmek veya kızmak mümkündür. Bununla birlikte terapistler, partnerlerin/aile üyelerinin birbirini dinleyebileceği dürüst, açık ve güvenilir bir iletişim ortamı sağlayarak kişilerin özgüven kazanmalarına ve seanslar ilerledikçe daha rahat olmalarına yardımcı olabilir.

#bilecikpsikolog #bilecikpsikoterapi #bilecikpsikoterapist #bilecikterapist #bilecikpsikoloji #bilecikuzmanklinikpsikolog #bilecikdepresyon

Terapistler, danışanlarına terapide konuşulan konuları geliştirmelerine yardımcı olmak için ‘ev ödevi’ verebilirler. Böylece partnerlerin/aile üyelerinin yeni iletişim becerileri geliştirmeleri sağlanabilir. Terapi sürecinde partnerlerin/aile üyelerinin aktif olma ve iyileşme kararlılığı, terapötik hedeflere ulaşmak ve pozitif bir terapötik ilişki geliştirmek için gereklidir. Zaman geçtikçe, terapideki insanlar daha olumlu bir ruh hali ve daha sağlıklı düşünme kalıpları geliştirebilir. Böylelikle partnerler/aile üyeleri arasındaki iletişimi geliştirmeye, samimiyeti artırmaya ve bir zamanlar sahip olduğunuz kıvılcımı yeniden alevlendirmeye başlayabilirsiniz.

Çift danışmanlığının ikinci, daha derin yönü, ilişkide birikmiş geçmiş yükleri ele almaktır. Bir çift etkili bir şekilde iletişim kurduktan sonra, sadakatsizlik, sırlar, incitici sözler ve hatta fiziksel taciz/şiddet gibi geçmiş acılarla yüzleşmek ve onları bırakmak gerekebilir. Bu zor bir iştir, ancak uygun temel ile tamamen mümkündür.

Bilecik Psikolog / Uzman Klinik Psikolog Çağatay Ersan

#bilecikpsikolog, #bilecikuzmanpsikolog, #bilecikpsikoterapi, #bilecikailedanısma

Aile ve Çift terapisi ne kadar sürer?

Aile ve Çift terapisinde seansların süresi ve sıklığı yaşanılan sorunlara bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu bağlamda terapi süreci, ilişki ihtiyaçlarınıza göre terapist ve danışanların ortaklığında özelleştirilerek şekillenecektir.

Aile ve Çift terapisinde hangi alanlarda çalışılır?

Aile ve Çift terapisinde destek alınabilecek konulardan bazıları şunlardır:

 • Aile, Evlilik, Çift ve İlişki Sorunları
 • Evlilikte İletişim Çalışmaları
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık
 • Boşanma/Ayrılık Süreci
 • Çiftler Arası Uyum Sorunu
 • Sadakatsizlik/Aldatma-Aldatılma
 • Güven Sorunu
 • Kıskançlık
 • Aile İçi Psikolojik ve Fiziksel Şiddet
 • Aile İçi Çatışmalar
 • Ebeveyn Olmaya Hazırlık
 • Çiftler Arası Kişilik Çatışmaları
 • İlgisizlik/Duygusal Yoksunluk
 • Maddi anlaşmazlıklar
 • Sağlık sorunları
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı

Bilecik Psikolog / Uzman Klinik Psikolog Çağatay Ersan

#bilecikpsikolog, #bilecikuzmanpsikolog, #bilecikpsikoterapi, #bilecikailedanısma

#bilecikpsikolog #bilecikpsikoterapi #bilecikterapist #bilecikuzmanpsikolog #bozüyükpsikolog